Waga - PNK

WAGA - waga do ważenia wagonów w ruchu

PNK - urządzenie do pomiarów nacisków kół w ruchu

    Opracowana przez naszą firmę i opatentowana technologia pomiaru sił umożliwiła opracowanie, produkcję  i instalowanie dwóch typów kolejowych urządzeń pomiarowych:

  • WAGA - kolejowa waga wagonowa do ważenia w ruchu wagonów (przy prędkościach do 200km/h),
  • PNK - urządzenia do pomiarów i diagnozowania nacisków kół pojazdów szynowych w ruchu (do V=200km/h).

Strefa Pomiarowa - odcinek toru, niczym nie wyróżnia się od reszty toru - nie zmienia parametrów technicznyc odcinka toru.

Pomost Pomiarowy, stanowi odcinek szyny pomiędzy podkładami z zainstalowanymi czujnikami siły.

    Produkowane przez nas urządzenia WAGA i PNK nie mają swoich odpowiedników na świecie, pod wieloma względami przewyższają stosowane dotychczas urządzenia tego rodzaju, w szczególności dzięki następującym cechom:

  • szybkość przeprowadzenia instalacji w torze,
  • instalacja nie wymaga prowadzenia żadnych prac budowlanych w torze,
  • zainstalowane urządzenia nie ingerują w konstrukcję toru, a co za tym idzie nie zmieniają parametrów toru,
  • umożliwiają prowadzenie pomiarów przy dużych prędkościach - nawet do ponad 200km/h,
  • posiadają bardzo przyjazne oprogramowanie dla użytkowników, często wykonywane specjalnie na jego potrzeby,

W dalszej części podano pełne informacje o obu urządzeniach WAGA i PNK w tym w szczególności:

  • Dane techniczne - pomiarowe i eksploatacyjne,
  • Opis konstrukcji - ułatwiający poznanie sposobu montażu urządzeń,
  • Wzorcowanie - za pomocą przetworników posiadających świadectwo GUM (Główny Urząd Miar),
  • Elektronika - zastosowane urządzenia elektroniczne,
  • Oprogramowanie - sposób wykonania oprogramowania.

  Data ostatniej modyfikacji: